Carolina Gustavsson

Advokat, delägare

Verksamhetsområden
  • Vatten- och miljörätt
  • Plan- och byggfrågor
  • Mark och exploatering
  • Fastighetsbildning och inlösen
  • Hyresrätt
Utbildning & erfarenhet

2004: Jur kand
2004-2006: Linköpings tingsrätt
2006-2008: Göta hovrätt
2008-2010: Växjö tingsrätt
2010-2011: Göta hovrätt (hovrättsassessor 2011)
2011: Verksam på advokatbyrå