Hoppa till huvudinnehållet
Medarbetare

Carolina Gustavsson

Advokat | Delägare

Vem är Carolina?

Carolina har sedan hon blev juris kandidat 2004 arbetat sju år i domstol. Under denna tid tjänstgjorde hon såväl vid tingsrätt som hovrätt. En del av tiden handlades mål vid dåvarande fastighetsdomstolen respektive miljödomstolen, det vill säga nuvarande mark- och miljödomstolen. Hon förordnades som hovrättsassessor vid Göta hovrätt 2011. Sedan dess har hon arbetat på Landahl med specialisering mot vattenrätt och miljörätt, planrätt och byggrätt, mark och exploatering samt fastighetsrättsliga ersättningar och skadestånd samt upplåtelse av offentlig plats. Carolina föreläser löpande på kurser om fastighetsägarens ansvar.