Inskränkningar i servitutsrätten

Publicerad: 2019-11-06

Enligt HD-praxis får vissa hinder i servitutsrätten tålas. Men när är det fråga om ett intrång? Emma Eriksson och Caroline Winje diskuterar om servitutsrätten får inskränkas och, i så fall, i vilken omfattning.

Till artikeln


Frågor gällande servitut faller under vårt affärsområde Hyra

Affärsområdet inrymmer alla nyttjanderätterna såsom hyra av lokal och bostad, arrende och tomträtt samt servitut. Vi arbetar med långsiktig rådgivning, hanterar tvister och uppsägningar samt granskar och förhandlar avtal. Vi bistår även under hyresförhandlingar och vid upprättande av blockhyresavtal.

Har du frågor inom servitut eller andra nyttjanderätter?

Kontakta Emma Eriksson, Advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå
Kontakta Caroline Winje, Advokat på Landahl Advokatbyrå

Emma Eriksson

Caroline Winje