Caroline Winje

Advokat

Verksamhetsområden
  • Fastighetsöverlåtelser
  • Allmän fastighetsrätt
  • Allmän nyttjanderätt
  • Arrende och servitut
  • Plan- och byggfrågor
  • Mark och exploatering
  • Miljörätt
Utbildning & erfarenhet

2014: Jur kand, Stockholms Universitet
2014-2016: Linklaters Advokatbyrå
2016-2017: Landahl Advokatbyrå
2018: AG Advokat
2018: Landahl Advokatbyrå