Emma Eriksson

Advokat, delägare

Verksamhetsområden
 • Mark och exploatering
 • Fastighetsöverlåtelser
 • Förvärvstillstånd
 • Fastighetsbildning och äganderättsfrågor
 • Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
 • Servitut
 • Arrende och allmänna nyttjanderätter
 • Jakt-, fiske- och skogsfrågor
 • Plan- och byggfrågor
 • Tomträtt
 • Kursverksamhet
Utbildning & erfarenhet

2007: Jur kand
2007 : Verksam på advokatbyrå