Hoppa till huvudinnehållet
Medarbetare

Emma Eriksson

Advokat | Delägare

Vem är Emma?

Emma har arbetat med fastighetsrättsliga frågor på advokatbyrå sedan 2007. Emma arbetar framför allt med fastighetsutvecklingsprojekt och exploatering. Hennes kompetens omfattar i anslutning till detta transaktioner, detaljplan och genomförandefrågor, PBL, lantmäterijuridik såsom gemensamhetsanläggningar och andra samfälligheter samt servitut och nyttjanderätter. Emma har även kunskap inom arrende och äganderättsfrågor. Inom dessa områden biträder hon klienter både vid förhandling och i domstol. Emma är ofta anlitad som föreläsare och skribent.