Emma Eriksson

Advokat, delägare

Verksamhetsområden
  • Upplåtelser, såsom arrende, hyra, servitut och allmänna nyttjanderätter
  • Fastighetsbildning och äganderättsfrågor
  • Jakt-, fiske- och skogsfrågor
  • Plan- och byggfrågor
  • Affärsjuridik – fastighetsrelaterad
  • Allmän fastighetsrätt
  • Mark och exploatering
  • Tomträtt
  • Miljöskadestånd
  • Kursverksamhet
Utbildning & erfarenhet

2007: Jur kand
2007 : Verksam på advokatbyrå