Landahl hälsar Johan Larsson välkommen!

Publicerad: 2021-09-20

Johan är bland annat specialiserad på frågor rörande plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, arrenderätt och miljörätt (strandskydd, biotopskydd, riksintressen m m).

Ibland får man en kollega som ansluter med sådan fart under skosulorna att man inte hinner ta den där sedvanliga startintervjun och fotot på kontoret… Johan är just en sådan kollega, knappt hann han landa ett par timmar på kontoret i innan han var iväg på en fullspäckad första arbetsvecka för Landahl.

Under onsdagen var Johan moderator för expertpanelen på årets utbildningsdagar för Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare. I panelen deltog Anna Andersson, jurist Göteborgs stad, Camilla Adolfsson, Näringsdepartementet, Henrik Höglund, biträdande bygglovschef Haninge kommun och Marie Eddeborn, plan- och byggchef Karlstad kommun. Här avhandlades allt från tillgänglighetskraven i Boverkets byggregler, plantolkning, organisationsteori och den klassiska frågeställningen vind vs. våning. Drygt 600 digitala deltagare.

Och på torsdagen var det dags för en föreläsning om förhandsbesked, strandskydd och jordbruksmark. Hur fungerar kopplingarna mellan PBL och MB i handläggningen av en ansökan om förhandsbesked, de kan vara synliga i lagen som när det gäller jordbruksmark och osynliga som när det gäller strandskydd. Vad är viktigt att tänka på för att ett ärende om förhandsbesked ska bli rätt hanterat enligt 2 kap. PBL.

Genom rekryteringen stärker Landahl sitt affärsområde Mark, Miljö & PBL och sitt erbjudande som en heltäckande juridisk rådgivare inom fastighetsbranschen.