Hoppa till huvudinnehållet
Medarbetare

Johan Larsson

Jurist

Vem är Johan?

Johan är bland annat specialiserad på frågor rörande PBL, planrätt och byggrätt, arrenderätt, servitut och gemensamhetsanläggningar, byggprojekt, byggrätt och konstruktionsrätt, jakträtt och fiskerätt, mark och exploatering (strandskydd, biotopskydd, riksintressen m.m.) samt upplåtelse av offentlig plats. Han har även sedan år 2009 och framåt erfarenhet från kommunala verksamheter samt gedigen erfarenhet av att anordna och föreläsa för olika målgrupper. Han har även ledarskapserfarenhet, både i chefs- och projektledarrollen. Johan har varit förordnad som expert i flera statliga utredningar inom samhällsbyggnadsområdet.