Johan Larsson

Jurist

Verksamhetsområden
  • Allmän fastighetsrätt
  • Plan-och byggfrågor
  • Komplexa samhällsbyggnadsprojekt
  • Arrende
  • Miljörätt (strandskydd, biotypskydd, riksintressen m m)
  • Utbildning
Utbildning & erfarenhet

2004-2009: Juris kandidatexamen Uppsala Universitet
2009-2012: Förvaltningsjurist och nämndsekreterare Vaxholms Stad
2012-: Eget företag
2013-2014: Kommunjurist och kanslichef Vaxholms Stad
2015-2016: Kommunjurist Vaxholms Stad
2016-2021: Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting