Peter Degerfeldt antagen till skiljedomarutbildningen!

Publicerad: 2019-03-08

Skiljedomarutbildningen anordnas av Swedish Arbitration Association (SAA) i samarbete med SCC. Utbildningen är unik i sitt slag och syftar till att föryngra och utvidga den svenska skiljedomarkåren för att locka fler internationella skiljeförfaranden till Sverige. Skiljedomarutbildningen riktar sig till advokater med erfarenhet av att vara ombud i svenska och internationella skiljeförfaranden. Mer information om utbildningen hittar man på:

Skiljedomarutbildning