Stadgarnas betydelse för underhållsansvaret i bostadsrättsföreningar

Publicerad: 2021-01-22

Vad omfattas av begreppet ”lägenhetens golv” och vem är det som ansvarar för skick, underhåll och reparation av ett underliggande golvvärmesystem – bostadsrättsföreningen eller medlemmen? Susanne Falk och Maria Schefström redogör i denna expertkommentar hos Lexnova för en nyligen meddelad dom från HD där domstolen avgjort en tvist mellan en medlem och en bostadsrättsförening gällande vem som har underhållsansvaret för ett golvvärmesystem som en tidigare medlem installerat.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Bostadsrätt

Här ryms både allmän rådgivning och tvistelösning. Vi hjälper såväl fastighetsutvecklare och föreningar som bostadsrättshavare och har bred erfarenhet av ombildning och nybildning av bostadsrätt.

Har du frågor kring ämnena i artikeln?

Kontakta Susanne Falk, advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå