Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Byggprojekt | Byggrätt | Konstruktionsrätt

Ett av våra kompetensområden

Alla regler som rör byggande


I samband med såväl större som mindre byggprojekt aktualiseras en mängd olika juridiska frågeställningar. Vi har stor erfarenhet av att hantera juridiken inom olika typer av byggnationsprojekt. Vi har också gedigen erfarenhet av Plan- och bygglagen, men även av miljöbalken, fastighetsbildningslagen m.m. samt förordningar och föreskrifter som reglerar hur mark får bebyggas samt vilka rättigheter och skyldigheter som följer med byggnationerna. 

Byggrättsliga frågor kan uppstå vid nybyggnationer, tillbyggnationer och vid ändringar av befintliga byggnader. Det kan också uppstå juridiska frågor kring användningsområdet av en byggnad eller kring en konstruktionsändring, t.ex. vid byggnation av en balkong. 

Utöver att juridiska frågor kan uppstå kring hur mark får bebyggas och nyttjas i förhållande till kommun, grannar och myndigheter kan även ansvarsfrågor kring skador och störningar på grund av byggprojekt aktualiseras i förhållande till både det allmänna och det enskilda. 

Behov av rådgivning inom byggrätten kan vidare uppstå i ett inledande skede, innan byggprojektet har startat, eller i ett långt senare skede när byggnationerna är klara. Rådgivningen kan således vara såväl förebyggande som problemlösande. Vi anpassar vår rådgivning efter klientens behov vilket kan innebära att vi hjälper till med en enstaka frågeställning, ger löpande rådgivning under en längre tidsperiod eller agerar biträde i tvister. 

Vi förstår vikten av att förmedla komplex juridik på ett lättillgängligt och begripligt sätt för våra klienter. För oss är ingen fråga en dum fråga och vi kan ge svar och förklara för den oerfarne privatpersonen likväl som att utreda omfattande och komplexa byggrättsliga frågeställningar till större bolag i fastighets- och byggbranschen. 

Eftersom vi är en fastighetsjuridisk fullservicebyrå har vi även helikopterperspektivet och biträder klienten under hela processen. Vi har därmed förståelse för att byggrättsliga frågor även kan behöva ses i ljuset av andra frågor hänförliga till miljö, entreprenad, exploatering, finansiering, transaktioner och upphandlingar m.m.