Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Infrastruktur

Ett av våra kompetensområden

Nödvändigt för att ett modernt samhälle skall fungera


Ordet infrastruktur avser de anläggningar och strukturer som möjliggör grundläggande funktioner i samhället, så som vägar och järnvägar, elnät och andra energisystem, telenät och internet samt vatten- och avloppsnät.  

Den samhällsviktiga innebörden, de omfattande arbeten och de betydande värden som infrastrukturprojekt innefattar medför ett komplext regelverk med många aktörer som ska samspela. Projekten berör inte sällan flera olika sektorer, branscher och rättsområden och kan kräva tillstånd från olika myndigheter. Vanliga frågor på området där vi biträder klienter rör finansieringsavtal, ändring av detaljplan samt miljötillstånd.  

Vi arbetar tätt med aktörer som bedriver projekt inom infrastrukturområdet för att se till att hänsyn tas till samtliga komplexa juridiska aspekter och att projektet kan genomföras smärtfritt. Vi är med er under samtliga skeden av projektet och bistår med juridisk expertis och rådgivning. Vi agerar även ombud i samband med tvister.