Begreppet huvuddel i byggbranschens standardavtal

Publicerad: 2022-03-16

Större entreprenader kan delas in i huvuddelar – något som ibland blandas ihop med etappindelning och annan skedesindelning av ett entreprenadåtagande. Vad innebär då en indelning i huvuddelar – när är det en fördel och när bör det undvikas – och vilka konsekvenser kan en sammanblandning leda till? Peter Degerfeldt ger sin analys med utgångspunkt i standardavtalen, särskilt AB 04/ABT 06 kap. 4-7, och drar paralleller till köplagens bestämmelser om successiv leverans.

Till artikeln

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Entreprenad

Affärsområdet assisterar och tolkar kontrakt samt erbjuder tvistelösningar till beställare, byggherrar, entreprenörer och konsulter under hela byggprocessen. Då är det viktigt att förstå och ha erfarenhet av aktörernas olika perspektiv och av att tolka byggbranschens standardavtal på området.

Har du frågor kring standardavtalen?

Kontakta Peter Degerfeldt, advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå