När måste man nöja sig med tidsbegränsat bygglov?

Publicerad: 2022-09-06

Johan Larsson, jurist på Landahl Advokatbyrå, har skrivit en artikel på Förvaltarforum med titeln “När måste man nöja sig med tidsbegränsat bygglov?”

Utdrag ur texten:

“De två typerna av tidsbegränsade lov har en rad likheter, men även en del skillnader. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att pröva en åtgärd genom tidsbegränsat bygglov ska det inte vara möjligt att lämna ett permanent bygglov för åtgärden. Det kan vara fråga om tillfällig placering av byggbodar på mark som inte får bebyggas (”prickmark”), ett ändamål som inte är tillåtet enligt detaljplanen med mera.”

Till artikeln hos Förvaltarforum

Dessa frågor faller under vårt affärsområde Mark, Miljö & PBL

Affärsområdet konsulteras i samband med markexploateringar, fastighetsregleringar, detaljplanearbeten och bygglovsprocesser. Vi guidar er inom miljö- och vattenrättsliga frågor såsom ansvar för förorenad mark och tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet.

Har du frågor om plan- och bygglagstiftning?

Kontakta Johan Larsson, jurist på Landahl Advokatbyrå