Hoppa till huvudinnehållet
Nyheter

Rättsfallssamling i entreprenadjuridik

16 februari 2023

Tredje upplagan av Peters bok ute nu


Denna rättsfallssamling innehåller ett antal centrala avgöranden från Högsta domstolen gällande entreprenadrätt, från såväl kommersiella förhållanden som konsumentområdet. Syftet är att rättsfallssamlingen ska vara behändig och översiktlig, därför har rättsfallen katalogiserats och delats in i olika ämnesrubriker. Varje ämnesrubrik inleds med en kortare kommentar. Den första utgåvan av denna rättsfallssamling kom 2010 och den andra utgåvan 2016. Det har efter 2016 kommit ett antal ytterligare avgöranden från HD på det entreprenadrättsliga området som motiverar en tredje utgåva.

Advokat Peter Degerfeldt har sammanställt rättsfallssamlingen. Han är specialiserad och har arbetat med juridiska frågor med anknytning till byggbranschen i nära nog 20 år. Peter har stor erfarenhet av rådgivning och entreprenadjuridiska tvister i alla olika instanser. Han håller även regelmässigt utbildningar på området åt såväl andra praktiskt verksamma jurister som åt olika företag, myndigheter och organisationer verksamma inom byggbranschen. Peter Degerfeldt är även anlitad som skiljeman.