Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Fel i Fastighet

Ett av våra kompetensområden

Vad är fel i fastighet?


Ett fastighetsköp är för många personer en av livets största händelser. Därför är det särskilt olyckligt om det efter köpet visar sig att fastigheten inte lever upp till vad köparen har förväntat sig eller blivit lovad.

Vi på Landahl har spetskompetens avseende frågor som kan uppstå i samband med köp och försäljning av fastighet. I ärenden avseende fel i fastighet företräder vi både köpare och säljare i domstolstvister. 

När det gäller fel i fastighet avser tvisterna inte sällan att felet inte var upptäckbart vid köptillfället, att fastigheten avviker från vad som är avtalat eller från vad köparna med fog kunnat förvänta sig vid köpet (i folkmun även kallat dolt fel) eller att köparen har utfäst något som inte fullföljts eller inte stämmer.

Det kan även avse rådighetsfel så som att köparens dispositionsrätt har begränsats av myndighetsbeslut på ett sätt som köparen inte hade att förvänta sig, eller rättsligt fel vilket innebär att köparen har begränsad möjlighet att förfoga över fastigheten på grund av nyttjanderätter, panträtter m.m. och att köparen inte hade kunnat förutsätta detta vid köpet. 

Vi har även god erfarenhet av att upprätta och granska köpehandlingar avseende ovanstående som skräddarsys efter era behov.