Mattias Schierbeck

Jurist

Verksamhetsområden
  • Fastighetsöverlåtelser
  • Föreningsrätt
  • Bostadsrätt
  • Hyresrätt
Utbildning & erfarenhet

2020: Juristexamen, Uppsala Universitet
2020: Beredningsjurist, Åklagarmyndigheten
2021: Gruppjurist, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm
2022: Landahl Advokatbyrå