Mattias Schierbeck

Jurist

Verksamhetsområden

Fastighetsöverlåtelser
Föreningsrätt
Bostadsrätt
Hyresrätt

Utbildning & erfarenhet

2020: Juristexamen, Uppsala Universitet
2020: Beredningsjurist, Åklagarmyndigheten
2021: Gruppjurist, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm
2022: Landahl Advokatbyrå