Skip to main content
Medarbetare

Maria Wideroth

Advokat | Delägare

Vem är Maria?

Maria har varit verksam på advokatbyrå sedan 2000 och har sedan dess arbetat med transaktionsrelaterade ärenden, vilket innefattar överlåtelser av bostads-, kontors-, och logistikfastigheter, köpcentrum och olika typer av utvecklingsfastigheter. Vad gäller utvecklingsfastigheter biträder Maria såsom strategisk rådgivare inom projektutveckling och nyproduktion vilket innefattar bland annat bildande av föreningar och bolag, biträde i styrelsefrågor, upprättande av avtal, kostnadskalkyler och ekonomiska planer, stadgar, förhandsavtal, upplåtelseavtal, konvertering av lokal- och råvindsytor samt finansiering. I finansieringsärenden har Maria biträtt såväl låntagare som långivare och ärendena har primärt innefattat förvärvsfinansieringar, refinansieringar och byggkreditiv. Hon föreläser även på kurser och seminarier gällande fastighetsöverlåtelser, bostadsrätt och projektutveckling. 


Landahl Akademi

Nyproduktion och exploatering av mark

Tycker du att nyproduktion och exploatering av mark är lika roligt som vi gör? Det här är kursen för dig som jobbar med eller ger rådgivning inom nyproduktion med fokus mot bostadsrättsföreningar.

25 maj | 21 september
*Om inte datumen passar så kan du på kurssidan göra en intresseanmälan, så kan vi höras om alternativa datum.