Hoppa till huvudinnehållet
Medarbetare

Maria Wideroth

Advokat | Delägare

Vem är Maria?

Maria har varit verksam på advokatbyrå sedan 2000 och har sedan dess arbetat med transaktionsrelaterade ärenden, vilket innefattar överlåtelser av bostads-, kontors-, och logistikfastigheter, köpcentrum och olika typer av utvecklingsfastigheter. Vad gäller utvecklingsfastigheter biträder Maria såsom strategisk rådgivare inom projektutveckling och nyproduktion vilket innefattar bland annat bildande av föreningar och bolag, biträde i styrelsefrågor, upprättande av avtal, kostnadskalkyler och ekonomiska planer, stadgar, förhandsavtal, upplåtelseavtal, konvertering av lokal- och råvindsytor samt finansiering. I finansieringsärenden har Maria biträtt såväl låntagare som långivare och ärendena har primärt innefattat förvärvsfinansieringar, refinansieringar och byggkreditiv. Hon föreläser även på kurser och seminarier gällande fastighetsöverlåtelser, bostadsrätt och projektutveckling.