Caroline i Förvaltarforum

Publicerad: 2018-12-05

Caroline Winje har skrivit i Förvaltarforum gällande frågan om vilket ansvar fastighetsägaren har för snö och is.

Utdrag ur artikeln:

“Av ordningslagens tredje kapitel framgår att snö och is som kan rasa ned och skada person eller egendom på offentlig plats, utan oskäligt dröjsmål ska avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.

Bestämmelsen avser inte bara att skydda personer, utan även egendom såsom husdjur och fordon. Ansvaret är både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt vilket innebär att man kan dömas både till fängelsestraff eller böter och tvingas betala skadestånd.”

Läs hela artikeln här: Fastighetsägarens ansvar för snö och is

Caroline Winje