Hoppa till huvudinnehållet
Nyheter

Dags för digital stämma i bostadsrättsföreningen?

19 januari 2024

Den 1 januari 2024 trädde en lagändring i kraft i Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar som möjliggör att genomföra helt digitala föreningsstämmor för bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar.


För att en sådan helt digital föreningsstämma ska kunna avhållas krävs som huvudregel att det finns ett uttryckligt stöd i föreningens stadgar som tillåter det. Om en föreningsstämma ska genomföras helt digitalt krävs det att kallelsen innehåller uppgift om hur medlemmarna ska gå till väga för att delta och för att rösta.

Till skillnad från de tillfälliga reglerna som gällde under Covid-19 pandemin finns det ingen möjlighet för poströstning för bostadsrättsföreningar, den möjligheten är fortfarande exklusiv för ekonomiska föreningar. 

Vi på Landahl Advokatbyrå har stor erfarenhet av digitala stämmor, såväl i rollen som ordföranden som i förarbetet innan den digitala stämman. Vi har upparbetade kontakter med företag som tillhandahåller stabila och tillförlitliga tekniska lösningar som behövs för att på bästa sätt genomföra en digital stämma. Välkomna att höra av er till oss på Landahl Advokatbyrå med frågor angående digitala stämmor. 

Vill er förening framöver hålla era stämmor digitalt, och önskar rådgivning i samband med att ni ska uppdatera era stadgar? Vi hjälper självklart till med uppdateringen av era stadgar så att stadgarna stämmer överens med gällande lagstiftning. Även den 1 januari 2023 skedde ändringar i lag, bland annat avseende röstning på stämman i en bostadsrättsförening och när tillstånd för ändringar i lägenheten krävs. Har ni inte ändrat stadgarna det senaste året finns således flera anledningar till att se över stadgarna.