Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Föreningsrätt

Ett av våra kompetensområden

Det finns många olika typer av föreningar


De vanligaste förekommande typerna är ekonomiska eller ideella föreningar, men det finns också andra typer av särskilda föreningar såsom samfällighetsföreningar.  

Inom fastighetsrätten är det vanligt med ekonomiska föreningar, i form av bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar, och samfällighetsföreningar. En bostadsrättsförening eller bostadsförening förvaltar bostäder och/eller lokaler medan en samfällighetsförening förvaltar en samfällighet såsom exempelvis en gemensamhetsanläggning. En bostadsrättsförening bildas genom en registrering hos Bolagsverket. En samfällighetsförening bildas genom en registrering hos Lantmäteriet. 

Inom föreningsrätten kan det uppkomma många olika typer av juridiska frågeställningar, exempelvis kring bildande, medlemskap, förvaltning, styrelsens agerande, föreningsstämmans genomförande, ändring av stadgar, likvidation/upplösning m.m.     

Landahl kan bistå med rådgivning avseende alla typer av föreningsrelaterade frågor. Vi kan exempelvis erbjuda biträde vid bildande eller avveckling, vid upprättande eller ändring av stadgar eller vid någon form av tvist mellan medlem och förening. Vi kan även anlitas som ordförande för att leda föreningsstämmor eller i övrigt delta på föreningsstämmor.