Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

BRF | Bostadsförening

Ett av våra kompetensområden

Behöver ni hjälp i er förening?


En bostadsrättsförening (BRF) är rent juridiskt en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt till sina medlemmar.

En bostadsrättsförening måste vara registrerad och ha minst tre medlemmar, egna stadgar, en styrelse och en revisor. En bostadsrättsförening är en juridisk person som äger föreningens hus och i vanliga fall även den fastighet som huset står på. Det är därför också föreningens ansvar att hålla lägenheterna, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt lag eller stadgar vilar på den enskilde bostadsrättshavaren. 

En bostadsrättsförening företräds av styrelsen som tillsätts genom val vid föreningsstämman. Styrelsens uppdrag är att sköta den löpande förvaltningen i föreningen i enlighet med vad som följer av föreningens stadgar, föreningsstämmans beslut, bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.  

I en bostadsrättsförening är det föreningens medlemmar som gemensamt förvaltar och fattar beslut om hus, mark och gemensamma utrymmen. Som medlem utövar man sin röst på föreningsstämman.  

Innan bostadsrättslagen tillkomst bildades i stället så kallade bostadsföreningar.

En bostadsförening är med andra ord en föregångare till dagens bostadsrättsföreningar. Idag kan man inte bilda en ny bostadsförening utan enbart omregistrera en redan befintlig bostadsförening till en bostadsrättsförening. En bostadsförening är på samma sätt som en bostadsrättsförening en ekonomisk förening. En bostadsförening lyder dock enbart under lagen om ekonomiska föreningar och föreningens egna stadgar.   

Landahl kan bistå med rådgivning både vid en nyregistrering av en bostadsrättsförening och en nyproduktion av bostadsrättslägenheter samt vid uppkomna frågeställningar i en redan befintlig bostadsrätts- eller bostadsförening. Vi biträder även bland annat vid tvister mellan förening och medlem samt bistår vid upprättande och tolkning av avtal, innefattande även avtal under en nyproduktion, dvs. bokningsavtal, förhandsavtal och upplåtelseavtal.