Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Bostadsrätt

Ett av våra kompetensområden

Vad är bostadsrätt?


Att bo i en bostadsrätt skiljer sig på många sätt från att bo i en hyresrätt eller i en villa.

Som bostadsrättshavare äger man inte den lägenhet som man bor i, utan man äger i stället en andel i bostadsrättsföreningen som ger en nyttjanderätt till lägenheten. Det är föreningen som äger själva huset och lägenheten. Man är också medlem i bostadsrättsföreningen. Det är föreningens alla medlemmar som gemensamt förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen.  

Som bostadsrättshavare har man många rättigheter, men också vissa skyldigheter. Till exempel har man som bostadsrättshavare en skyldighet att erlägga årsavgift samt reparera och underhålla sin lägenhet invändigt. Man är även skyldig att bland annat få tillstånd från styrelsen för att upplåta sin lägenhet i andra hand eller för att vidta väsentliga förändringar i lägenheten. En bostadsrättsförening har stadgar som varje bostadsrättsinnehavare måste följa. 

Vi kan bistå med rådgivning oavsett om du bor i en bostadsrätt eller avser att köpa eller sälja en bostadsrätt. Vi biträder bland annat vid tvister mellan köpare och säljare eller mellan medlem och förening samt bistår vid upprättande och tolkning av avtal.