Landahls villkor och policy

Här finner du information om allmänna villkor avseende våra uppdrag, vår personuppgiftspolicy samt frågeställningar kring konsumentskydd.

GDPR (General Data Protection Regulation), eller Dataskyddsförordningen, gäller fr o m den 25 maj 2018 i hela EU och har ersatt Personuppgiftslagen. I och med detta skärptes kraven på hur företag får hantera personuppgifter. Läs mer även om detta nedan.

Våra Allmänna villkor

Ta gärna del av vår Personuppgiftspolicy

Ta gärna del av vår Hantering av personuppgifter

Information om Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet

Our General Terms and Conditions for Assignments