Hoppa till huvudinnehållet
Akademi

Vägen till framgång i tvister om avflyttningsersättning

Tvister där hyresgästen har hyrt en lokal och har ställt krav på avflyttningsersättning efter att ha avflyttat från lokalen är ofta komplicerade. Hyresgästen måste bland annat bevisa både att hyresvärdens villkor är oskäliga (om det är grunden för kravet) och även att skadeståndet motsvarar skälig ersättning. Hyresvärden måste bevisa att de villkor som har begärts för förlängning av hyresförhållandet är skäliga eller att annan grund för hyresgästens krav inte finns.


Under kursdagen kommer du att bli ledsagad genom hela processen. Du får värdefulla kunskaper i när det är dags att börja förbereda sig för process, vilka risker som finns med processen, vad du bör tänka på när du formulerar en stämningsansökan eller svaromål samt hur du bygger upp din bevisning på bästa sätt. Du får även tips om vad som är viktigt att tänka på avseende värdering av skadan. Kursen är högaktuell då antalet tvister om avflyttningsersättning kan förväntas öka med hänsyn till den rådande konjunkturen, där priserna fortsätter att öka samtidigt som allt fler hyresgäster får svårt att hantera kostnaderna. Kursen har sin utgångspunkt i att tvisten avgörs i allmän domstol, men det mesta av det som gås igenom under dagen är lika tillämpligt när tvisten avgörs av skiljenämnd. Materialet rör endast lokalhyresavtal men kursen innehåller viktig information oavsett du står på hyresvärdens eller hyresgästens sida. 

Som deltagare får du kunskap om: 

  • Hur du förbereder dig inför tvisten
  • Hur du bedömer skadeståndet
  • Vad du bör tänka på vid upprättande av stämningsansökan eller svaromål
  • Hur du förbereder dig inför och genomför huvudförhandlingen
  • Risker med processen

Efter kursdagen kommer du ha fått värdefull kunskap i hur du framgångsrikt driver en process avseende avflyttningsersättning, oavsett du står på hyresvärdens eller hyresgästens sida. Du kommer också kunna uppskatta riskerna med, och utsikterna för framgång i, processen.