Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Kommersiell hyresrätt

Ett av våra kompetensområden

Allt från kontraktsskrivning till uppsägning


Kommersiell hyresrätt, även ofta kallat lokalhyra, är ett område som de allra flesta näringsidkare kommer i kontakt med. Antingen genom att hyra en egen lokal för verksamheten, genom uthyrning av en lokal i en fastighet som företaget själv äger, genom uthyrning av en hyrd lokal i andra hand eller överlåtelse av en hyrd lokal.

Den svenska lagstiftningen för lokalhyra, 12 kapitlet i jordabalken eller hyreslagen som kapitlet ofta populärt kallas, är unik och innehåller en mängd formkrav oavsett om det gäller upprättande eller uppsägning av ett hyresavtal eller vilket skick lokalen ska vara i. Reglerna upplevs ofta som komplicerade och ett fel kan t.ex. leda till att en uppsägning blir ogiltig eller till och med till att en hyresvärd blir skyldig att utge skadestånd till hyresgästen. Parterna i ett hyresförhållande är fria att komma överens om vilken hyra som helst avseende lokalen, men visste du att hyreslagen också innehåller regler om att hyresvärden alltid har rätt att kräva en marknadsmässig hyra (marknadshyran) i en förhandling, likväl som att hyresgästen inte har skyldighet att acceptera en hyra som är högre än marknadshyran eller sämre villkor än vad som är skäligt och god sed på fastighetsmarknaden.  

Flera av våra jurister har omfattande erfarenhet av kommersiell hyresrätt och kan biträda ditt företag från ax till limpa, det vill säga under hela livscykeln för ett hyresförhållande oavsett om du behöver hjälp att upprätta ett alldeles nytt hyresavtal, säga upp och förhandla om ett befintligt hyresavtal eller biträda ditt företag i hyresnämnden exempelvis vid ett medlings- eller uppskovssammanträde eller ett yttrande om marknadshyra. Genom vår samlade kompetens har vi en extensiv kunskapsbas av erfarenheter av vilka bestämmelser i hyreslagen och anknytande regelverk som måste beaktas och när det finns en ökad risk för att göra fel. Även om hyreslagen innehåller en mängd bestämmelser så innehåller den inte någon information om vilka taktiska överväganden en hyresgäst eller hyresvärd behöver göra. Dessa överväganden kan våra jurister hjälpa ditt företag med. Vi kan även hjälpa ditt företag att granska befintliga hyresavtal för att identifiera oskäliga eller otydliga avtalsvillkor samt stämma av så att rätt hyra debiteras. Om du har hamnat i tvist med motparten så är du i trygga händer då våra experter i kommersiell hyresrätt ofta har mångårig erfarenhet av hyresrättsliga tvister i domstol eller skiljenämnd. Vår målsättning med rådgivning inom kommersiell hyresrätt är att sätta ditt företag i fokus för att hitta en lösning som är bäst för er verksamhet. Vi erbjuder även en mängd kurser inom kommersiell hyresrätt, både genom vår egen Landahl Akademi och genom externa kursföretag. Vi kommer även gärna ut till ditt företag och håller en kurs exklusivt för er.  

Några av de vanligare uppdrag vi får inom kommersiell hyresrätt omfattar följande: 

  • Förhandling och upprättande av nya hyresavtal (till exempel vid nyproduktion av en byggnad eller uthyrning av en ledig lokal) 
  • Förhandling och uppsägning av ett befintligt hyresavtal (till exempel ändring av hyran, hyrestiden eller ändamålet) 
  • Upprättande av hyresavtal vid sale-and-lease back  
  • Granskning av lokalhyresavtal (till exempel i samband med en fastighetsöverlåtelse eller granskning av skäligheten) 
  • Biträde vid avhysningar (till exempel när hyresgäst inte vill flytta efter hyrestidens utgång) 
  • Biträde i hyresnämnden (till exempel vid medlingssammanträde, uppskov med avflyttning, yttrande om godtagbar ersättningslokal eller marknadshyra) 
  • Biträde i processer om skadestånd i allmän domstol eller skiljenämnd (till exempel tvist om skadestånd rörande avflyttningsersättning eller hinder eller men i nyttjanderätten) 
  • Biträde i tvist om lokalens skick (till exempel vid brister i lokalen eller dess skick vid hyresgästens avflyttning) 
  • Överlåtelse av lokalen (till exempel i samband med försäljning av hyresgästens verksamhet)