Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Allmän fastighetsrätt

Ett av våra kompetensområden

Lagstiftningen gäller fastigheter, framför allt bildande, ägande, överlåtelser och upplåtelser


Fastighetsrätt består av en mängd olika områden och kan delas in på många olika sätt.

Till exempel kan det fastighetsrättsliga området Nyttjanderätt delas in i underavsnitt som arrende, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt. Mer övergripande kan fastighetsrätten delas in i allmän och speciell fastighetsrätt. Den allmänna fastighetsrätten omfattar huvudsakligen de civilrättsliga delarna inom fastighetsrätten och regleras främst av bestämmelserna i jordabalken och bostadsrättslagen. Ofta anses även entreprenadrätt höra till den allmänna fastighetsrätten.  

Den speciella fastighetsrätten omfattar främst frågor som är av mer offentligrättslig karaktär, t.ex. fastighetsbildning, plan- och byggfrågor eller miljörätt. Vanliga ärenden inom allmän fastighetsrätt som vi hjälper till med är hyresrätt och bostadsrätt, entreprenadrätt, fastighetsöverlåtelser och tvister om fel i fastighet eller bostadsrätt, men vi är verksamma och har experter inom samtliga områden av såväl den allmänna som den speciella fastighetsrätten och ser fram emot att få hjälpa dig eller ditt företag.