Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Fel i Bostadsrätt

Ett av våra kompetensområden

Vi löser problem mellan säljare och köpare


Fel i bostadsrätt är det begrepp som brukar användas för att beskriva den köprättsliga situation som uppstår då en, i regel, köpare anser att det föreligger fel och brister i den bostadsrätt som köparen har förvärvat.

En bostadsrätt är ur ett juridiskt perspektiv betraktad som lös egendom, till skillnad från fastigheter som är fast egendom, med innebörden att det är reglerna i Köplagen som tillämpas när det uppdagas fel och brister i en bostadsrätt.

Vid överlåtelse av en bostadsrätt sker det i regel inte någon djupgående överlåtelsebesiktning av bostadsrätten, vilket innebär att köparen har ett stort eget ansvar att inför köpet undersöka bostadsrätten och förvissa sig om bostadsrättens skick. En sådan undersökning görs generellt av köparen när köparen närvarar på visningar och ställer frågor till mäklaren och säljaren. 

Trots goda försök att genomföra en ordentlig undersökning av bostadsrätten finns det utrymmen och omständigheter som köpare i allmänhet inte kan kontrollera, exempelvis tätskikt i badrum eller huruvida elarbeten är fackmässigt utförda, vilket innebär att det alltid finns ett riskmoment i samband med förvärv och försäljningar av bostadsrätter. När ett fel eller en brist har konstaterats av köparen följer ofta ett krav på ersättning mot säljaren. Inte sällan leder sådana tvister till rättsprocesser i tingsrätten.

Vi företräder kontinuerligt såväl köpare som säljare av bostadsrätter i samband med att det uppkommer tvister om fel i bostadsrätt och biträder klienten med bland annat bemötande av krav på ersättning och egna utredningar genom sakkunniga. Vi agerar också som ombud för köpare och säljare i domstolsprövningar. Landahl har en gedigen erfarenhet av att hantera frågor hänförliga till fel i bostadsrätt och med ett tydligt fokus på att uppnå klientens önskemål.