Hoppa till huvudinnehållet
Akademi

Nyproduktion | Exploatering av mark | Kursdatum: 22 april 2024

Tycker du att ämnet är lika roligt som vi?

Kursen för dig som jobbar med eller ger rådgivning inom nyproduktion med fokus mot bostadsrättsföreningar.


Kursdatum: 22 april 2024

*Om inte datumet passar så gör en intresseanmälan, så kan vi höras om andra datumförslag.
**Detaljer och bokningsvillkor, finner du längst ned på sidan.

Du är kanske till exempel intygsgivare, arbetar på ett bolag som bygger eller producerar bostadsrätter, ger rådgivning till bolag som producerar bostadsrätter (såsom jurist, skattekonsult eller projektledare) eller är mäklare och vill förstå de olika delmomenten i projekten bättre.

Vi har gedigen, både teoretisk och praktisk, kunskap om hur denna typ av projekt genomförs i alla steg.

Tanken är att du efter genomförd kurs ska ha ett helikopterperspektiv liksom en förståelse för vad som kan vara extra viktigt att fokusera på. De olika delmomenten belyses både teoretiskt och praktiskt i denna kurs.

På kursen kommer vi att gå igenom juridiken och ge praktiska råd inom följande huvudområden

•    Helhetsperspektivet – när sker olika kritiska händelserna – från markförvärvet till överlämnandestämma

•    Exploateringsavtalet, åtaganden och villkor, överlåtelsemöjligheter avseende förpliktelser, eventuella kvarstående förpliktelser under lång tid, säkerhet och viten

•    Vilka är de vanligaste transaktionsmodellerna och vad bör man tänka på; direktöverlåtelse av fastighet, aktieöverlåtelser, fusioner och fastighetsbildning/reglering

•    Stadgar: Utformning och innehåll, tvingande och dispositiva regler, underhållsansvar, andrahandsuthyrning, villkor för medlemskap och inflytande i föreningen 

•    Erbjudande, betänketid och formkrav avseende förhandsavtal och upplåtelseavtal; innehåll och bilagor, formkrav, avtal i tidigt skede, förändringar, möjligheterna att frånträda, beräknad upplåtelsetidpunkt och tid för tillträde

•    Kostnadskalkylen och den ekonomiska planen; innehåll, nödvändigt underlag till intygsgivarna, nya lagregler från och med 1 januari 2024 och avskrivningsregler

•    Förutsättningarna för att en bostadsrättsförening ska kunna upplåta bostadsrätt; slutlig anskaffningskostnad, ändring i lagen, säkerhet och tillstånd från Bolagsverket

•    Beslut: Stämmobeslut eller styrelsebeslut, vilka beslut ska fattas, protokoll och jäv

•    Exploatörens förpliktelser enligt garantier och avtal i förhållande till föreningen

•    Avtalskedjan entreprenören – föreningen – förvärvaren 

•    Översiktlig spaning mot framtiden; digitala stämmor, offentligt lägenhetsregister, tillträde som formkrav vid förhandsavtal m.m.


Anmälan till kursen 22 april 2024 | Nyproduktion och Exploatering av mark
Intresseanmälan för kurs

Frågor! 

För oss är det viktigt att det du tillgodogör dig under kursen kommer till relevant och praktisk nytta. Vi säkerställer därför att det finns tillfälle att ställa frågor, både löpande under kursen och i slutet av dagen. Vill du att någon särskild fråga belyses tar vi tacksamt emot dina önskemål vid anmälan till kursen eller så snart du kommer på frågeställningarna innan kurstillfället. 
Tanken är att föreläsarnas och deltagarnas erfarenheter och frågor vävs in i framställningen.

Välkommen till en lärorik dag!

Betalningsvillkor: Kursavgiften faktureras i samband med kursanmälan. Fakturan skickas via e-post i pdf-format, ange e-postadress för fakturamottagare i anmälan. Moms tillkommer på samtliga priser. Faktura förfaller inom 14 dagar.

Avbokning: Vid avbokning senast 14 dagar före kursstart faktureras 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning uttas full kursavgift. Du kan överlåta din plats till en kollega.

Landahl förbehåller sig rätten att ställa in alternativt flytta fram ett kurstillfälle vid händelse av lågt deltagarantal, sjukdom eller andra händelser som är utom vår kontroll. Om kurstillfället behöver ställas in p.g.a. lågt deltagarantal meddelas detta senast tre veckor före kursstart. Vi kommer då att försöka hitta ett alternativ som kan tillgodose dina behov.

Fakta

Kursledare: Susanne Falk, Maria Wideroth och Sebastian Törnqvist

Kursavgift: 6 400 kronor eller gå tre från samma företag och betala 5 400 kronor var (mervärdeskatt om 25 % tillkommer). Vi genomför kursen vid minst fem anmälda.

Dokumentation: I kursavgiften ingår digital kursdokumentation

Kursdatum: 22 april 2024 

Tid: 9:00-16:30 | Lunch och fika ingår

Plats: Rådmansgatan 40 eller annan lokal centralt i Stockholm (beroende på antal deltagare)

Om ni är flera som vill gå kursen från samma företag kan vi ta fram en specialanpassad kurs med fokus på det ni önskar veta mer om. Pris lämnas på förfrågan. 

Du är välkommen att anmäla intresse om du vill gå kursen men planerade datum inte passar dig, då kontaktar vi dig när vi planerar nya datum.