Expertkommentar av Susanne och Vanja

Publicerad: 2018-11-08

Landahls medarbetare Susanne Falk och Vanja Hermansson har lämnat en expertkommentar i Blendow Lexnova rörande nya regler vid kamerabevakning.

“Kamerabevakning utgör ofta behandling av personuppgifter. De svenska reglerna om kamerabevakning har behövt anpassas till EU-regleringen och den 1 augusti 2018 trädde en ny lag om kamerabevakning i kraft. I lagen finns bland annat bestämmelser som kompletterar dataskyddsförordningen och som genomför EU:s dataskyddsdirektiv. Syftet med den nya lagen är att tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och att vid sådan bevakning skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten.”

Läs hela artikeln här: Expertkommentar Lexnova SF VH SEPT 2018

Susanne Falk

Vanja Hermansson