Hoppa till huvudinnehållet
Akademi

Transaktioner: Exploatering av mark

till bostäder eller garageprojekt

;

Som utvecklare avseende nyproduktionsprojekt ställs du i ett tidigt skede inför många frågor och beslut som får stora konsekvenser för slutresultatet.


Det kan gälla önskemål om tillträde av fastigheter, uppförande av byggnader etappvis, indelning av den mark man förvärvar i flera fastigheter, 3D-bildningsfrågor samt bilande av gemensamhetsanläggningar och servitut förr garage och andra nyttigheter.


Är du intresserad av denna kurs, eller kanske vill skräddarsy en kurs utefter eget behov, så är du varmt välkommen att kontakta en av föreläsarna.