Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Mark | Exploatering

Ett av våra kompetensområden

Försäljning och upplåtelser av mark som ägs av kommunen


Exploatering, eller med andra ord utveckling av mark, kräver både fastighetsrättsliga och affärsmässiga överväganden och juridiska bedömningar.

En lyckad exploatering kräver också en noggrann genomgång och förhandling av avtal, såsom exploateringsavtal och markanvisningsavtal, liksom deltagande i kommunens process vid framtagande av en ny detaljplan. Markexploatering innebär också ofta att markområden behöver byta ägare. 

Landahl hanterar löpande ärenden som rör fastighetsbildning och exploatering av mark. Vi erbjuder affärsmässiga och juridiska lösningar med fokus på fastighetens hela livscykel; från förvärv och projektutveckling till genomförande, byggnation och överlämning. 

Vi bistår gärna med rådgivning under exploateringsprocessen, vid framtagande av detaljplaner, vid förhandling av markanvisnings- och exploateringsavtal med kommun och fastighetsägare och i bygglovsprocessen hos kommunen. Vi har även god erfarenhet av processer när dessa handlingar har överklagats eller behöver överklagas.

Flera av våra återkommande klienter är stora svenska fastighetsbolag men vi hjälper även på regelbunden basis många medelstora och mindre fastighetsägare och investerare.