Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Transaktion | Exploatering

Ett av våra affärsområden

Överlåtelser och utveckling av fastigheter


Vi biträder regelmässigt vid överlåtelser och utveckling av såväl kontors-, bostads-, butiks-, logistik- som övriga fastigheter. Vårt biträde kan omfatta att ta en aktiv roll för hela transaktionen såväl som att upprätta avtal, driva förhandlingar och biträda vid tillträde eller att agera som rådgivare vid enstaka delar i en transaktion.  Ärendena innefattar: 

  • Överlåtelser av enskilda fastigheter eller portföljer genom bolagstransaktioner eller genom fastighetsöverlåtelser  
  • Överlåtelser av fastighet på vilken byggnad planeras att uppföras (transaktioner som kallas forward purchase eller forward funding) 
  • Överlåtelser av mark på vilken detaljplaneändring ska ske för att möjliggöra exploatering (så kallade byggrätter) 
  • Upprättande av bolagsstruktur, kostnadskalkyl, ekonomisk plan samt erforderlig dokumentation under hela processen vid nyproduktion av bostadsrätt 
  • Bostadsrättsombildning 
  • Överlåtelser genom förordnande som god man vid offentlig auktion 

Landahls klienter omfattar såväl svenska som utländska fastighetsbolag, fonder, bostadsutvecklare, kommuner och privatpersoner.