Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Affärsjuridik: Fastighetsrelaterad

Ett av våra kompetensområden

Frågor som rör affärslivet och företags relationer sinsemellan och gentemot privatpersoner


Landahl har ett tydligt affärsfokus och omfattande erfarenhet av att biträda vid upprättande, granskning och förhandling av affärsjuridiska avtal.

Vi biträder regelbundet fastighetsägare och exploatörer i de juridiska frågor som uppkommer i deras verksamhet såsom förvärv av mark, rådgivning kring detaljplaner, fastighetsbildning och bygglov, entreprenader och transaktioner.  

Vi arbetar lösningsorienterat och bistår våra klienter med förhandlingar, projektledning, strategi och planering samt vid tvister.