Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Fastighetsöverlåtelser

Ett av våra kompetensområden

Vi hjälper er att köpa eller sälja fastigheter


Hur en fastighet kan överlåtas regleras i jordabalken. Även om reglerna till viss del är begränsande finns goda möjligheter att anpassa avtalet till dina förutsättningar.

Ibland kan det vara mer lämpligt att upprätta en överenskommelse om fastighetsreglering i stället för ett köp eller att göra en så kallad indirekt överlåtelse genom ett bolagsförvärv. Vi hjälper våra klienter med att upprätta och förhandla överlåtelsehandlingar så att det passar klientens syften. 

Landahl har stor erfarenhet av och tillhandahåller löpande rådgivning i samband med köp och försäljning av fastigheter samt därtill relaterade frågor, både avseende direkta fastighetstransaktioner och transaktioner som sker i bolagsform. Vi arbetar med alla typer av fastighetstransaktioner – små som stora och har god förståelse för klientens affär. Vårt fokus ligger på kvalitet och affärsmässighet. Vi arbetar lösningsorienterat och bistår klienten med förhandlingar, projektledning, strategi och planering.  

I samband med transaktionsrådgivning bistår vi ofta våra klienter med exempelvis due diligence, upprättande av köpekontrakt och övriga handlingar, avtalsförhandlingar, omstruktureringar, förvaltning och ägande, fastighetsutveckling, exploatering, fastighetsbildning och detaljplanefrågor. Vi kan erbjuda rådgivning avseende plan- och byggrättsliga förutsättningar och har god erfarenhet av att upprätta, granska och förhandla samtliga de avtal och handlingar som är aktuella i samband med en transaktion och fastighetsutveckling.