Hoppa till huvudinnehållet
Expertis

Nyttjanderätter Arrende | Servitut

Ett av våra affärsområden

Nyttjanderätter rör många olika frågor


Den handlar i princip om upplåtelse av mark och vatten för någon annans räkning. En vanlig form av upplåtelse är arrende. Det finns även andra sätt att upplåta en fastighet och då särskilt genom servitut. Ett servitut innebär att en fastighet har en viss rättighet eller skyldighet i förhållande till en annan fastighet. Vanliga servitut är servitut för väg, brygga eller så kallat utsiktsservitut, det vill säga att fastighet behåller utsikt över en annan fastighet.