Maria Hård af Segerstad

Advokat

Verksamhetsområden
  • Fastighetsöverlåtelser
  • Bostadsrätt
  • Mark och exploatering
  • Allmän nyttjanderätt, arrende och servitut
Utbildning & erfarenhet

2009-2010: Universitetsstudier, Mexiko
2011: Jur kand, Uppsala Universitet
2012-2013: Advokatbyrå i Mexiko
2013-2015: Fastighetsjurist, JP Infonet AB
2015-2017: Tingsnotarie, Södertälje tingsrätt
2017: Landahl Advokatbyrå