Skip to main content

Vår expertis

Fullservice inom fastigheter, bygg och miljö

Landahls affärsområden

Vi har nio affärsområden som omfattar de mest skiftande fastighetsrättsliga frågorna. Det fastighetsjuridiska området är brett och fastighetsbranschen är livlig och dynamisk. Genom vår rådgivning är Landahl en del av samhällsutvecklingen. Våra tjänster bidrar till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande ur både ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.