Vi kan bistå med kunskap beträffande de juridiska frågor som berörs vid exploatering av fastigheter, både mark och bebyggda fastigheter, i infrastruktur-, samhälls-, stadsutvecklings- och fastighetsutvecklingsprojekt.

Våra advokat och biträdande jurister inom detta område:

Emma Eriksson
Carolina Gustavsson
Maria Hård af Segerstad
Caroline Winje