Arrenderätt

Vi ger Dig råd i alla frågor inom arrende- och nyttjanderätter. Vi har kompetens inom alla nyttjanderätter såsom jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende, jaktarrende m m. Vi kan bistå vid avtalsskrivning, avtalstolkning samt vid alla typer av arrendeprocesser, såväl i arrendenämnd som i domstol. Vi håller även kurser inom området.

Våra advokater och biträdande jurister inom området:

Emma Eriksson
Maria Hård af Segerstad
Caroline Winje
Michelle Brodin