Entreprenadrätt

Entreprenadrätt avser avtalsförhållandet mellan entreprenör och beställare/byggherre. Även förhållandet mellan entreprenör och underentreprenör samt de inköp som sker gällande material till ett bygge. I ett vidare perspektiv faller även avtalsförhållandet med den tekniska konsulten in. Landahl har stor kompetens och erfarenhet av att tolka byggbranschens standardavtal på området (AB 04/ABT 06/ ABK 09, ABS 09 m fl). Landahl biträder såväl beställare/byggherrar, entreprenörer som tekniska konsulter löpande under hela byggprocessen. Landahl har även stor kunskap och erfarenhet av tvistelösningar inom området.

Våra advokater och biträdande jurister inom området:

Mårten Andersson
Peter Degerfeldt
Maria Wideroth
Ola Thored
Vanja Hermansson
Mats Ringqvist
Michelle Brodin