Fastighetsbildning

Vi arbetar med fastighetsbildningsfrågor såsom nybildande av fastigheter.

Våra advokater och biträdande jurister inom området:

Carolina Gustavsson
Fredrik Bonde
Emma Eriksson
Marianne Montelius