Hyresrätt bostad

Landahl har en stor andel jurister som arbetar med hyresrätt. Vi kan hjälpa Dig med bl a följande frågor:

 • Avstående från besittningsskydd
 • Blockuthyrning
 • Borgen och annan säkerhet
 • Bostadsförvaltningslagen
 • Hyresförhandlingslagen
 • Konkurs
 • Lägenhetsbyte och annan överlåtelse av hyresrätten
 • Makes/sambos rätt till förlängning av hyresavtal
 • Ombyggnad, sanering, hyresgästinflytande
 • Skadestånd i bostadshyresförhållanden
 • Särskilda kontraktsklausuler samt ordningsregler
 • Uppsägning av hyresrätten, exempelvis vid förverkad hyresrätt, bristande behov, störningar, utebliven hyra och försenade hyresbetalningar
 • Uthyrning av bostad med lokalhyresinslag
 • Utmätning
 • Åtgärdsföreläggande och upprustningsföreläggande
 • Ändring av hyresvillkor
 • Upplåtelse i andra hand
 • Processer i allmän domstol, hyresnämnd och arrendenämnd
 • Förhandlingar, upprättande och tolkning av alla typer av avtal som t ex hyresavtal, arrendeavtal, förvaltningsavtal m m.

Våra advokater och biträdande jurister inom området:

Bo Haslum
Robert Ström
Urban Andersson
Maria Wideroth
Susanne Falk
Aziza Örs
Martin Lundberg
Mattias Schierbeck