Inlösen och expropriation

Vi arbetar med expropriationsrättsliga frågor i samband med att fastighetsägare blir föremål för expropriation. Vi bistår även vid andra frågor om inlösen av hela eller delar av fastigheter.

Våra advokater och biträdande jurister inom området:

Carolina Gustavsson