Miljörätt och vattenrätt

Vi arbetar med miljörättsliga frågor såsom ansvar för förorenad mark och efterbehandlingsåtgärder samt vattenrättsliga frågor såsom anmälan och ansökan om vattenverksamhet. Därutöver företräder vi även sakägare i vattenrättsliga frågor.

Våra advokater och biträdande jurister inom området:

Carolina Gustavsson
Emma Eriksson
Caroline Winje